Peixos

Coneix una a una totes les espècies d'interès pel pescador submarí. Aprèn a localitzar-les i pescar-les.

Peixos

per Joan Ramon Vidal
Biòleg marí i pescador submarí

Temari

 • Espècies més comuns de la zona mediterrània:
  • Sard
  • Llobarro
  • Llisa
  • Daurada
  • Corball
  • Cap roig
  • Txopa
  • Dèntol
  • Urta
  • Sard soldat
  • Tord
  • Salpa
  • Congre
  • Morena
  • Mero
  • Abadejo
  • Tatxano
  • Serviola
  • Palometa
  • Tallhams
 • Hàbitat y costums
 • Localització
 • Com actuen els peixos davant la presència del pescador submarí
 • Tècniques de captura