Legislació i ètica en la pesca submarina

Coneix els aspectes legals que afecten la pesca submarina i com practicar una pesca respectuosa amb el medi ambient.

Legislació i ètica en la pesca submarina

per Vincent Giroud
President del APS

Temario

  • Llicència de pesca submarina
  • Llicència federativa
  • Legislació vigent
  • Cupos y talles mínimes
  • Zones on la pesca submarina està prohibida
  • Espècies protegides
  • Impacte de la pesca submarina en el medi
  • Ètica per practicar una pesca submarina sostenible i respectuosa amb el medi