Fisiologia de l’apnea

Aprèn tota la teoria de l'apnea, com els principis físics que la regeixen i els efectes sobre el nostre cos durant la immersió. Descobreix tècniques de respiració, compensació i aleteig. Coneix les diferents modalitats d'apnea competitiva.

Fisiologia de l’apnea

per Óscar Sagué
Instructor d’Apnea Academy

 

Temari

 • Característiques del medi en què ens submergim
 • Concepte de ventilació, respiració i apnea
 • Hiperventilació
 • Pressió, definició i unitats de mesura
 • Principi d’Arquímedes, pes real i pes aparent
 • Efecte de la pressió sobre el volum dels gasos
 • Òptica, la visió en el si de l’aigua
 • Absorció de la llum
 • Acústica, propagació del so a l’aigua
 • Pèrdua de calor durant la immersió
 • Fisiologia de l’aparell respiratori humà i efectes dels canvis de pressió
 • Adaptacions de l’home a l’apnea
 • Fisiologia de l’oïda i sinus

 

 • Tècniques de respiració
 • Tècniques de compensació
 • Tècnica d’aleteig
 • Material específic: monoaleta, pinça per al nas, collaret de llast
 • Disciplines d’apnea
  • Estàtica
  • Dinàmica
  • Pes constant
  • Immersió lliure
  • Jump Blue