Sinfonia de dentos – La pesca del dento en 1948

Boletín APS nº126 - 1960

Aquest article es remunta a un butlletí de l’APS de 1960. És molt curiós com en aquesta època el déntol ja era una presa molt valorada i d’extrema dificultat. Atents a la profunditat a la qual es pescava i que el 1960 ja es parlava que ¡no es veien els bancs de peixos d’anys enrere!

També es recupera un text d’un butlletí de 1948 on s’explica la tècnica per a la captura del déntol.

Download (PDF, 2.96MB)